WACKEN METAL BATTLE SLOVAKIA 2017

Súťaž bude prebiehať v troch fázach:

 

  1. Nulté kolo:  začína od 15.10.2016 a bude trvaťdo 15.3.2017. Porota vyberie 12 skupín.
  2. Prvé kolo: divízia Východ (6 skupín) a divízia Západ (6 skupín) –živé vystúpenie pred porotou

Divízia Západ: 8.4.2017 – Randal club, Bratislava

Divízia Východ: 22.4.2017 – TBA

  1. Finále:  postupuje 6 skupín (3 z divízie Východ a 3 z divízie Západ) –živé vystúpenie pred porotou

Finále:  20.5.2017 – TBA

Podmienky pre účasť v súťaži:

  1. Kapela sa musí prihlásiťdo súťaže od 15.10.2016 do 15.3.2017  na e-mailovú adresu:

gigantpromotion@gmail.com

  1. Musí  poslaťv e-maili  tieto informácie:

– Názov kapely

– Žáner kapely (len metalové žánre budú akceptované)

– Fotka

– Link na stránku, kde je možné vypočuť si aspoň 2 skladby z ich tvorby.

– kontakty (e-mail + mobil + meno zástupcu kapely)

–  logo kapely

  1. Kapela musí dokázaťodohrať30 minútové vystúpenie na živo (prezentovať môžete  len vlastnú        tvorbu).
  2. Kapela súhlasí,že naživé vystúpenia pricestuje na vlastné náklady – takisto aj na WACKEN OPEN AIR.
  3. Kapela nesmie maťuzatvorenú platnú zmluvu sožiadnym zahraničným vydavateľstvom.

Akceptujeme len lokálne vydavateľstvá.   Tešíme sa na vašu účasť v súťaži.

Súťaž sponzorovaná spoločnosťou Slovenske Online Casino.

Porota:
Stanley Stillborn Černák (Valhalla.sk)
Michal Roháč (Hellmagazine.eu)
Lukáš Bukáčo Polák (Hlukoskop.sk)
Juraj Immortal Haríň (Rádio pre život, Immortal souls zine)
Dodo Ďatel (muzikant, RockHard.sk, Guttersociety.com)